Час прокачати власне
управлінське мислення
Реєстрація на програму навчання mini MBA "Thinking Manager"
Ми раді Вас привітати! Залиште свої дані, які зроблять Ваш процес навчання максимально цікавим та практичним
Ваш управлінський досвід
Який варіант оплати Ви обираєте
Реєстрація на KBS Business Days
Дякуємо за Вашу цікавість до даного заходу
Ваша посада або роль
ЩО ЦЕ?
Відкрита інтенсивна програма, розроблена у відповідності до актуальних викликів ефективного управлінця. Створена для менеджерів з управлінською практикою від 1 року, орієнтованих на розвиток власних управлінських навичок й індивідуального стилю формування ефективних управлінських рішень
НАВІЩО?
Системний підхід до розвитку
Cистематизувати знання, необхідні для підготовки та прийняття управлінських рішень
Вибір з безліччі альтернатив
Посилити вміння створювати альтернативні варіанти рішень, оцінювати і обирати найбільш привабливий варіант у конкретних умовах, відповідно до заданого контексту
Грунтовні та усвідомлені висновки і рішення
Навчитися формулювати умовиводи про розвиток бізнесу та зростання ефективності функціонування компанії
Зростати і розвиватися протягом життя
Сформувати підприємницьку поведінку, що сприяє розвитку компанії в нестабільних умовах
Якісні та ефективні управлінські рішення
Розвинути навички прийняття осмислених, швидких, гнучких, логічних, креативних, стратегічних управлінських рішень
ЩО БУДЕ?
8 модулів:
- вступний модуль;
- 6 основних модулів
(по 2 аудиторних дні – п'ятниця, субота);
- заключний модуль (захист індивідуальної проектної роботи)
4 місяці
2 рази на місяць
- домашні завдання;
- онлайн консультації та зворотній зв'язок;
- самостійна робота із додатковими джерелами;
- виконання індивідуального завдання
Сертифікати та спеціальні подарунки
для найбільш успішних слухачів
ДЛЯ КОГО?
Корпоративні
менеджери
різних рівнів
Генеральні,
операційні
директори
Керівники
функціональних департаментів та підрозділів
Підприємці та власники бізнесу
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
28 лютого – 12 червня 2020 року
Вступний модуль
День 1 (28 лютого):
 • Мислення менеджера – мистецтво приймати своєчасні управлінські рішення.
 • Форми, види мислення. Як мислення допомагає в роботі управлінця.
 • Моделі розвитку мислення. Ідентифікація рівня розвитку. Конкретизація цілей переходу на більш високий рівень.
 • Ознайомлення з курсом.
 • Формулювання індивідуального проектного завдання
  Логічне мислення
  День 1 (13 березня, 10:00–17:00):
  • Логіка як процес: крок за кроком.
  • Математична логіка.
  • Логіка як інструмент представлення системи (логіка структур).
  • Логіка як інструмент шерінгу знань. Логіка передачі - логіка сприйняття.
  • Логіка як інструмент штовхання процесу.
  День 2 (14 березня, 10:00–17:00):
  • Логіка як інструмент витягування процесу.
  • Причинно-наслідкові зв'язки, або чому дерева хитаються.
  • Горизонт абстрагування і логіка управлінських процесів.
  • Місія і логіка: служіння і поточні цінності.
  • Сили і слабкості логіки в системі управління.
  Креативне мислення
  День 1 (27 березня, 10:00–17:00):
  • Креативність у бізнесі.
  • Креативне мислення - характеристики, особливості. Вплив різних факторів на його формування.
  • Характеристики креативної людини. Ставлення до змін.
  • Бар'єри творчості. Форми захисної поведінки.
  • Фази творчого процесу.
  • Особливості творчих стратегій.
  • Методи та інструменти пошуку креативних рішень.
  • Метод вигаданих персонажів.
  • Метод фокальних об'єктів.
  • Ментальні карти.
  • Сінектика.
  День 2 (28 березня, 10:00–17:00):
  • Інструменти ТРІЗ у рішенні формальних та життєвих завдань.
  • Творчість у вирішенні управлінських завдань. Адміністративні та організаційні протиріччя.
  • Інструменти ТОС у рішенні управлінських дилем.
  • Як навчити мозок вчитися?
   Критичне мислення
   День 1 (10 квітня, 10:00–17:00):
   • Сутність критичного мислення.
   • Що означає мислити критично?
   • Що заважає нам мислити критично?
   • Поняття і основні риси швидкого і повільного мислення.
   • Евристики й упередження.
   День 2 (11 квітня, 10:00–17:00):
   • Застосування навичок критичного мислення у процесі прийняття типових управлінських рішень.
   • Інтуїтивні прогнози – як не помилятися.
   • Роль релевантних і нерелевантних витрат у прийнятті рішень.
   • Реалістичне планування.
   Підприємницьке мислення
   День 1 (24 квітня, 10:00–17:00):
   • Підприємець VS Менеджер: Пошук власного місця або Чи може будь-яка людина стати підприємцем?
   • Пошук можливостей для підприємництва. Баланс і гармонія між формою та змістом.
   • Проактивний підприємницький стиль або «Ми відповідаємо за тих, кого приручили».
   • Інноваційні бізнес-моделі та їх системне оновлення: де шукати і як створювати власні.
   • Додана вартість і що означає рух за smile-кривою для підприємця.
   День 2 (25 квітня, 10:00–17:00):
   • Ризики та невизначеність.
   • Методика побудови дерева рішень.
   • Мінімізація підприємницьких ризиків в умовах невизначеності на основі методики дерева рішень.
   • Просто про складне (Кейс).
   Маркетингове мислення
   День 1 (15 травня, 10:00–17:00):
   • Визначення маркетингу. Всесвіт маркетингу.
   • Маркетинг як управління цінностями.
   • Дизайн мислення VS маркетингове мислення. Схожість та відмінності.
   • Теорія зацікавлених сторін.
   • Кейси-приклади прояву маркетингового мислення.
   • Розбір студентських кейсів (ініціативних проектів).
   День 2 (16 травня, 10:00–17:00):
   • Апологети маркетингового мислення (А. Реп'єв, Д. Шевченко ...).
   • Сильні і слабкі сторони поточного розуміння «маркетингового» мислення.
   • Маркетингове мислення й емпатія.
   • Ланцюжок цінностей по М. Портеру.
   • Розбір студентських кейсів (ініціативних проектів).
   • Обговорення завдання на самостійну роботу.
   Стратегічне мислення
   День 1 (29 травня, 10:00–17:00):
   • Стратегічне управління та місце стратегічного мислення. Моделі стратегічного мислення.
   • Стратегічне мислення – специфіка, елементи, напрямки, форми.
   • Мислення за межами очевидного: системний підхід та його особливості.
   • Взаємодія – основа управління системами.
   • Різновиди систем. Системна медіація.
   • ТРІЗ і системне мислення.
   • Системне мислення і стейкхолдерний підхід.
   День 2 (30 травня, 10:00–17:00):
   • Матриця стратегічного вибору.
   • Формування стратегічного коридору – здатність бачити можливості.
   • Менеджер-візіонер: особливості поведінки та прийняття рішень.
   • Базис стратегічного мислення: інформація та цікавість; цінності; амбіції; техніка
   • Візуалізація та процесність стратегічного мислення: побудова діаграм циклічної причинності, що дозволяють описати складні системи у вигляді причинно-наслідкових відносин.
   • 6 етапів процесу стратегічного мислення
   Заключний модуль
   Заключний день (12 червня):
   • Презентація та обговорення проектів.
   • Вручення сертифікатів, подарунків
   НАШІ ТРЕНЕРИ
   Сергій Беренда
   Кандидат економічних наук, доцент KBS
   Консультант

   Модуль - "Підприємницьке мислення"
   Олена Пархоменко
   Кандидат економічних наук, доцент KBS
   Консультант

   Модуль - "Критичне мислення"
   Володимир Родченко
   Заступник директора KBS
   Доктор економічних наук, професор

   Модуль - "Логічне мислення"
   Наталя Таран
   Co-owner, бізнес-консультант,
   тренер "BI-vers"
   Викладач KBS

   Модуль - "Креативне мислення"
   Кирило Нагорний
   Помічник Моні
   в маркетинговому бюро "Monya Gets"
   Викладач KBS

   Модуль - "Маркетингове мислення"
   Алла Ковалевська
   Co-owner, бізнес-консультант,
   тренер "BI-vers"
   Кандидат економічних наук, доцент KBS

   Модуль - "Стратегічне мислення"
   ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
   Після вступного модуля Ви обираєте і формулюєте управлінську задачу
   На кожному з шести основних модулів ви вивчаєте відповідний тип мислення, а також отримуєте набір інструментів для вирішення своєї управлінської задачі
   Ваша задача дробиться, уточнюється, переформулюється, вирішуються її окремі частини (підзадачі), змінюється й трансформується, застосовуючи рекомендовані інструменти
   На заключному модулі Ви захищаєте свій проект, презентуючи команді тренерів і учасникам свої компетенції вирішення управлінської задачі, висновки і, звичайно, результати
   Сергій Беренда
   • Фахівець з бізнес-планування
   • Радник з організації зовнішньоторгівельних угод
   • Радник з реінжинірингу бізнес-процесів компаній
   • Учасник проекту CEUME Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні
   • Учасник проекту «Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства   • 20-річний досвід роботи в системі вищої освіти. Сфера практичних інтересів Бізнес-планування, ЗЕД та логістика
   • Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
   • Член асоціації економістів-міжнародників
   • Автор понад 70 наукових та методичних публікацій (монографії, статті, он-лайн курси) з економічної проблематики та міжнародного бізнесу
   Олена Пархоменко
   • Близько 10 років співпраці з організаціями підприємців і роботодавців (Харківська обласна організація професійна спілка підприємців, Профспілка підприємців м. Харкова, Українська спілка промисловців та підприємців)
   • Робота у складі Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації
   • Експерт Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Харківській області
   • Консультант Профспілки підприємців м. Харкова
   • Співавтор Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 рр.
   • Співорганізатор передвиборчої адвокасі-кампанії в 10 регіонах України напередодні місцевих виборів 2015р «5 вимог бізнесу до влади» (за сприяння USAID)

   Співпраця з такими організаціями:
   • АТ «ЕНАС» («Електричні низьковольтні апарати і системи») – розробка політики у сфері управління інтелектуальної власності товариства
   • Профспілка підприємців м. Харкова – експерт з економічних питань (консультування підприємців, участь в адвокасі-кампанії в 10 регіонах України напередодні місцевих виборів 2015 р. по програмі USAID «5 вимог бізнесу до влади»)
   • Об`єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіональне відділення ВГО «Український союз промисловців і підприємців» - співавтор і виконавець «Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки»

   Розробка бізнес-планів:
   • Проект «Ордівська слобода» (с. Ордівка, Нововодолазький район, Харківська обл.) – об'єкт зеленого туризму, з автономним енергозабезпеченням на основі інноваційних сучасних технологій для комфортного проживання, провадження натурального сільського господарства, народних промислів, проведення різноманітних заходів. Основні замовники і партнери проекту – Група охоронних компаній «КАСКАД», Фундація «Схід-Захід», ХООО «Спілка працівників сфери безпеки»

   • Близько 20 років роботи у системі вищої освіти
   • Член Міжнародного товариства інженерної педагогіки, міжнародний інженер-педагог.
   • Автор близько 50 наукових публікацій та більше 40 навчально-методичних розробок з фінансового менеджменту, економічного аналізу, питань бізнесу та розвитку підприємництва
   Володимир Родченко
   • Тренер з управління проектним циклом та стратегічного планування
   • Співавтор та консультунтант конкурсу з бізнес-кейсів SMP-Challenge
   • Керівник з розвитку продуктів і мережі страхової компанії

   • Радник з регіонального розвитку Харківського центру розвитку місцевого самоврядування
   • Розробник Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року
   • Розробник Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року
   • Консультант та фасілітатор процесу стратегічного планування об'єднаних громад Харківської області

   • Академік академії економічних наук України
   • Автор понад 100 наукових публікацій з управління економічними системами, операційного, проектного та логістичного менеджменту. 20 років досвіду у сфері науково-аналітичної та викладацької діяльності
   Наталя Таран
   • Топ-менеджер, системний аналітик
   • Понад 15 років практичного управлінського досвіду в сферах бізнесу: виробництво, логістика, послуги безпеки, консалтинг
   • Понад 10 років досвіду в ТОП-менеджменті
   • Понад 5 років консалтингової та тренерської практики
   Тренер проектів:
   • Школа підприємців
   • Школа розвитку управлінських компетенцій
   • GO WOMEN
   • D & L
   • Курс Управління для Профі

   Автор / співавтор тренінгів:
   • Лідерство в стилі ф'южн
   • Спіральна динаміка для HR-ів
   • Інструменти керівника в прийнятті рішень
   • 5 вад команди
   • Excel для вирішення бізнес задач
   • Креативне мислення в бізнесі
   • HR-метрики + Excel
   • Модель управління "4Ц". Від культури до інструментів
   • Цикл розвиваючих тренінгів для менеджерів середньої ланки
   • Програма розвитку управлінських компетенцій «Велика гра»

   Реалізовані проекти:
   • Чарiвна мозаiка
   • НТП Вертикаль
   • ГК Терра
   • Омега-Автопоставка
   • AdarPrint
   • С-Транс (Інмілко)
   • Intetics
   • LedLife
    та інші.
   Кирило Нагорний
   • Помічник Моні в маркетинговому бюро Monya Gets
   • 10 років досвіду управління проектами створення і реалізація маркетингових стратегій

   Ключові проекти:
   • Маркетинговий супровід IPO ГК Агроліга на NewConnect WSE
   • Бізнес-форум «Україна: виклики і можливості» 2014-2017 рр. (Співорганізатори, співавтори)
   • Kharkiv Design Weekend (співорганізатори, співавтори, 2016-2017 рр)
   • Re-Marketing (співорганізатори, 2015-2016 рр)

   Ринки експертизи:
   • АПК
   • девелопмент
   • будівництво
   • право
   • інвестиційний бізнес
   • рітейл
   • FMCG
   • IT
   • хімпром

   Бренди:
   • Аптечна мережа 9-1-1
   • ІБК Авантаж
   • Мережа аптек Ваш консультант
   • ІК Лев-Інвест
   • Зміївської молочний завод (ТМ Хуторок)
   • Grid Dynamics
   • ГК Агроліга
   • Новий Стиль
   • Харків Хімпром
   Алла Ковалевська
   • Понад 20 років досвіду в консалтингу – в сфері фінансів та управлінського обліку, стратегічних та організаційних змін, розвитку бізнесу
   • Понад 10 років практичного досвіду в продажах: торговий бізнес, дистриб'юторські компанії, виробничі компанії
   • З 2005 року активна бізнес-тренерська практика
   • Со-оwner, партнер, бізнес-консультант компанії «BI-vers» (управління змінами, побудова та оптимізація бізнес-процесів)
   • Со-оwner, тренер проекту «B-School»

   Тренер проектів:
   • Школа New HR Generation
   • Академія HRD
   • Курс Управління для Профі
   • Бізнес Платформа

   Автор / співавтор тренінгів:
   • «Фінанси для HR-ів», «HR-планування та HR-бюджетування», «Оцінка ефективності роботи персоналу: фінансовий аспект»
   • «HR-метрики + Excel»
   • «Фінанси для маркетологів»
   • «Фінанси для нефінансистів»
   • «Корпоративна соціальна відповідальність для малого і середнього бізнесу: переваги та вигоди»
   • «Конкретизація бізнес-ідеї»
   • «Конкурентні стратегії: нестандартний погляд»
   • «Планування 4Ц»
   • «Бізнес-планування»
   • «Школа розвитку управлінських компетенцій»
   • «Стратегічне мислення»

   Реалізовані проекти:
   • Чарiвна мозаiка
   • НТП Вертикаль
   • ГК Терра
   • Омега-Автопоставка
   • AdarPrint
   • С-Транс (Інмілко)
   • Intetics
   • LedLife
    та інші.

   • Автор понад 200 наукових праць, в тому числі підручників «Стратегія підприємства», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Антикризове управління підприємством»
   ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ПРОГРАМИ?
   Офіційний сертифікат про завершення програми від Karazin Business School Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
   Повний комплект матеріалів програми та приємні сюрпризи
   Сучасні методики та інструменти прийняття управлінських рішень
   ВІДГУКИ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ
   СКІЛЬКИ КОШТУЄ?
   32 100 грн.
   Плануєте навчатись колективом від 3 осіб?
   Зателефонуйте або напишіть нам.
   Для вас є спеціальна пропозиція
   До старту програми залишилося:
   Дней
   Годин
   Хвилин
   Секунд
   НАЙЧАСТІЩІ ПИТАННЯ
   Як проходить навчання?
   У нас змішаний формат - blended — аудиторні заняття й он-лайн спілкування
   Як часто — два рази на місяць.
   8 модулів (вступний, 6 основних та захист індівідуальної проектної роботи).
   Чи можна прийняти участь у одному або декількох модулях? Скільки це коштує?
   Можна! Ми будемо раді Вас бачити в якості учасника окремого модулю.
   Вартість одного модулю (будь-якого) – 5 590 грн.

   Важливо!
   1. Підтвердити Вашу участь у конкретному модулі необхідно не пізніше, ніж за 3 дні до його початку.
   2. Сертифікат за окремими модулями НЕ видається.
   Чи можна сплачувати за програму частинами?
   Можна! Але, дане питання вирішується особисто із координатором МВА програм – пишіть особисто Алла Ковалевская.
   З Вами буде укладено додаткову угоду.
   Якщо у мене будуть питання по програмі, хто мені допоможе?
   Ми активно ведемо спілкування з нашими учнями, як у Facebook, системі дистанційного навчання Moodle, так і в інших соціальних мережах, де наша команда оперативно допоможе вирішити ваше питання.
   Також після кожного заняття викладачі відповідають на ваші запитання по модулю.
   Що я повинен знати / вміти, щоб ефективно пройти навчання?
   • Мати досвід управлінської діяльності понад 1 рік
   • Мати можливість інвестувати 2 дні по 6 годин кожні два тижні для присутності на модулях задля аудиторної роботи;
   • Мати достатньо часу, бажання і наполегливості для виконання домашніх завдань;
   • Бути готовим до спілкування, задавати питання і отримувати численні інсайти;
   • Втілювати в життя нові ідеї та рішення.
   Запрошуємо всіх охочих взяти участь у нашій програмі "Thinking manager"