оффлайн бізнес-освіта, орієнтована на розвиток управлінських навичок
Завершених потоків
Розібраних кейсів з різних ніш
Випускників
ЦИФРИ
Тренерів
Інструментів вирішення управлінських завдань
Тренингових годин
НАШІ ДРУЗІ ТА ОДНОДУМЦІ
Корпоративні
менеджери
різних рівнів
Генеральні, операційні
директори
Підприємці та
власники бізнесу
ДЛЯ КОГО?
Керівники
функціональних департаментів
та підрозділів
8 модулів: вступний модуль;
6 основних модулів; заключний модуль (захист індивідуальної проектної роботи)
Cертифікати та спеціальні подарунки
БУДОВА ПРОГРАМИ
Домашні завдання; онлайн консультації та зворотній зв'язок;
виконання індивідуальної проектної роботи
Thinking Manager
Thinking Manager
Thinking Manager
Thinking Manager
Thinking Manager
Thinking Manager
Thinking Manager
Thinking Manager
Thinking Manager
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
mini MBA
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
22 жовтня – 23 грудня 2021 року
Вступний модуль
День 1 (22 жовтня, 13:00 - 20:00):
 • Мислення менеджера – мистецтво приймати своєчасні управлінські рішення
 • Форми, види мислення. Як мислення допомагає в роботі управлінця
 • Моделі розвитку мислення. Ідентифікація рівня розвитку. Конкретизація цілей переходу на більш високий рівень
День 2 (23 жовтня, 10:00 - 17:00):
 • Мислення менеджера та управлінські проблеми
 • Методики та інструменти опису управлінської дилеми
 • Формулювання індивідуального проектного завдання
     Логічне мислення
     День 1 (5 листопада, 13:00 – 20:00):
     • Логіка як процес: крок за кроком
     • Математична логіка
     • Логіка як інструмент представлення системи (логіка структур)
     • Логіка як інструмент шерінгу знань. Логіка передачі - логіка сприйняття
     • Логіка як інструмент штовхання процесу
     День 2 (6 листопада, 10:00 – 17:00):
     • Логіка як інструмент витягування процесу
     • Причинно-наслідкові зв'язки, або чому дерева хитаються
     • Горизонт абстрагування і логіка управлінських процесів
     • Місія і логіка: служіння і поточні цінності
     • Сили і слабкості логіки в системі управління
       Креативне мислення
       День 1 (12 листопада, 13:00 – 20:00):
       • Креативність у бізнесі
       • Креативне мислення - характеристики, особливості. Вплив різних факторів на його формування
       • Характеристики креативної людини. Ставлення до змін
       • Бар'єри творчості. Форми захисної поведінки
       • Фази творчого процесу
       • Особливості творчих стратегій
       • Методи та інструменти пошуку креативних рішень
       • Метод вигаданих персонажів
       • Метод фокальних об'єктів
       • Ментальні карти
       • Сінектика
       День 2 (13 листопада, 10:00 – 17:00):
       • Інструменти ТРІЗ у рішенні формальних та життєвих завдань
       • Творчість у вирішенні управлінських завдань. Адміністративні та організаційні протиріччя
       • Інструменти ТОС у рішенні управлінських дилем
       • Як навчити мозок вчитися
           Критичне мислення
           День 1 (19 листопада, 13:00 – 20:00):
           • Хто така «Людина критична»?
           • Критичне мислення: поняття і необхідність
           • Рівні критичного мислення
           • Роль питань в мисленні: пошук сенсів
           • Що заважає нам мислити критично?
           • Евристики й упередження
           • Як ми приймаємо рішення?
           • Швидке і повільне мислення
           День 2 (20 листопада, 10:00 – 17:00):
           • Використання інструментів критичного мислення при виявленні управлінських проблем. Інтерактивне запитування
           • Рішення типових управлінських завдань з використанням прийомів КМ.
           • Релевантні та нерелевантні витрати
           • Інтуїтивні прогнози і реалістичне планування
           • Пошук шляхів вирішення управлінських задач
           • Метод контрольних запитань
            Підприємницьке мислення
            День 1 (3 грудня, 13:00 – 20:00):
            • Підприємець VS Менеджер: Пошук власного місця або Чи може будь-яка людина стати підприємцем?
            • Пошук можливостей для підприємництва. Баланс і гармонія між формою та змістом
            • Проактивний підприємницький стиль або «Ми відповідаємо за тих, кого приручили»
            • Інноваційні бізнес-моделі та їх системне оновлення: де шукати і як створювати власні
            • Додана вартість і що означає рух за smile-кривою для підприємця
            День 2 (4 грудня, 10:00 – 17:00):
            • Ризики та невизначеність
            • Методика побудови дерева рішень
            • Мінімізація підприємницьких ризиків в умовах невизначеності на основі методики дерева рішень
            • Просто про складне (кейс)
               Маркетингове мислення
               День 1 (10 грудня, 13:00 – 20:00):
               • Визначення маркетингу. Всесвіт маркетингу
               • Маркетинг як управління цінностями
               • Дизайн мислення VS маркетингове мислення. Схожість та відмінності
               • Теорія зацікавлених сторін
               • Кейси-приклади прояву маркетингового мислення
               • Розбір кейсів участників програми (ініціативних проектів)
               День 2 (11 грудня, 10:00 – 17:00):
               • Апологети маркетингового мислення (А. Реп'єв, Д. Шевченко ...)
               • Сильні і слабкі сторони поточного розуміння «маркетингового» мислення
               • Маркетингове мислення й емпатія
               • Ланцюжок цінностей по М. Портеру
               • Розбір студентських кейсів (ініціативних проектів)
               • Обговорення завдання на самостійну роботу
                 Стратегічне мислення
                 День 1 (17 грудня, 13:00 – 20:00):
                 • Стратегічне управління та місце стратегічного мислення. Моделі стратегічного мислення
                 • Стратегічне мислення – специфіка, елементи, напрямки, форми
                 • Мислення за межами очевидного: системний підхід та його особливості
                 • Взаємодія – основа управління системами
                 • Різновиди систем. Системна медіація
                 • ТРІЗ і системне мислення
                 • Системне мислення і стейкхолдерний підхід
                 День 2 (18 грудня, 10:00 – 17:00):
                 • Матриця стратегічного вибору
                 • Формування стратегічного коридору – здатність бачити можливості
                 • Менеджер-візіонер: особливості поведінки та прийняття рішень
                 • Базис стратегічного мислення: інформація та цікавість; цінності; амбіції; техніка
                 • Візуалізація та процесність стратегічного мислення: побудова діаграм циклічної причинності, що дозволяють описати складні системи у вигляді причинно-наслідкових відносин
                 • 6 етапів процесу стратегічного мислення
                   Заключний модуль
                   Заключний день (23 грудня 10:00 - 17:00):
                   • Презентація та обговорення проектів
                   • Вручення сертифікатів, подарунків
                     Після вступного модуля ви обираєте і формулюєте управлінську задачу
                     На кожному з шести основних модулів ви вивчаєте відповідний тип мислення, а також отримуєте набір інструментів для вирішення своєї управлінської задачі
                     ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
                     Ваша задача дробиться, уточнюється, переформулюється, вирішуються її окремі частини (підзадачі), змінюється й трансформується із застосованням рекомендованих інструментів
                     На заключному модулі ви захищаєте свій проект, презентуючи команді тренерів і учасникам свої компетенції вирішення управлінської задачі, висновки і, звичайно, результати
                     KBS BUSINESS DAY
                     5 жовтня 2021 року

                     Хочете дізнатися більше про програму "Thinking Manager"?
                     Приходьте на нашу відкриту зустріч KBS Business Day.
                     Участь безкоштовна!
                     Прийти
                     ТРЕНЕРИ
                     Володимир Родченко
                     - Заступник директора KBS
                     - Тренер з управління проектним циклом та стратегічного планування
                     - Співавтор та консультант конкурсу з бізнес-кейсів SMP-Challenge
                     - Розробник Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року
                     - Доктор економічних наук
                     - Академік академії економ. наук України

                     Модуль - "Логічне мислення"
                     Наталя Таран
                     - Co-owner, бізнес-консультант, тренер
                     "BI-vers"
                     - Топ-менеджер, системний аналітик
                     - Понад 15 років практичного управлінського досвіду в сферах бізнесу: виробництво, логістика, послуги безпеки, консалтинг
                     - Понад 5 років консалтингової та тренерської практики
                     - Викладач KBS

                     Модуль - "Креативне мислення"
                     Олена Пархоменко
                     - Кандидат економічних наук, доцент KBS
                     - Робота у складі Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації
                     - Консультант Профспілки підприємців м. Харкова
                     - Член Міжнародного товариства інженерної педагогіки, міжнародний інженер-педагог
                     - Консультант

                     Модуль - "Критичне мислення"
                     Сергій Беренда
                     - Фахівець з бізнес-планування
                     - Радник з організації зовнішньоторгівельних угод
                     - Академічний координатор проекту Європейського Союзу Erasmus + модуль Жана Моне
                     - Кандидат економічних наук
                     - Доцент KBS
                     - Консультант


                     Модуль - "Підприємницьке мислення"
                     Кирило Нагорний
                     - Помічник Моні в маркетинговому бюро "Monya Gets"
                     - 10 років досвіду управління і реалізація маркетингових стратегій
                     - Ринки експертизи: АПК, девелопмент, будівництво, право, інвестиційний бізнес, рітейл, FMCG, IT, хімпром
                     - Бренди: Аптечна мережа 911, ІБК Авантаж, ІК Лев-Інвест, ТМ Хуторок, Харків Хімпром, ГК Агроліга

                     Модуль - "Маркетингове мислення"
                     Алла Ковалевська
                     - Co-owner, бізнес-консультант, тренер
                     "BI-vers" (управління змінами, побудова та оптимізація бізнес-процесів)
                     - Со-оwner, тренер проекту «B-School»
                     - Понад 20 років досвіду в консалтингу
                     - Понад 10 років практичного досвіду в продажах
                     - Кандидат економічних наук
                     - Доцент KBS

                     Модуль - "Стратегічне мислення"
                     Системний підхід до розвитку
                     РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
                     Грунтовні та усвідомлені висновки і рішення
                     Вибір з безлічі альтернатив
                     Якісні та ефективні управлінські рішення
                     Зростання та розвиток протягом життя
                     ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ
                     Вартість
                     (на одного учасника, весь курс)
                     – 12 аудиторних консультаційних годин
                     – 100 годин додаткового опрацювання управлінського завдання
                     – Більше 50 інструментів мислення для додаткової "примірки" до вирішення завдання
                     – Зворотній зв'язок від 6 тренерів і кожного учасника програми
                     – Повний пакет матеріалів
                     – Кава-брейк в малих перервах
                     – Все, що зможете забрати з собою)
                     32 100 грн

                     Забронювати
                     Внутрішньо-
                     корпоративне навчання
                     (індивідуальне)
                     Хочете для своєї команди навчання з рішенням практичних завдань? Ми проведемо вам внутрішньо-
                     корпоративне навчання!
                     Залишайте ваші контактні дані, ми с вами зв'яжемося і обговоримо умови
                     Залишити заявку
                     Сергій Беренда
                      • Фахівець з бізнес-планування
                      • Радник з організації зовнішньоторгівельних угод
                      • Радник з реінжинірингу бізнес-процесів компаній
                      • Учасник проекту CEUME Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні
                      • Учасник проекту «Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства

                      • 20-річний досвід роботи в системі вищої освіти;
                      • Сфера практичних інтересів Бізнес-планування, ЗЕД та логістика;
                      • Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
                      • Член асоціації економістів-міжнародників;
                      • Автор понад 70 наукових та методичних публікацій (монографії, статті, он-лайн курси) з економічної проблематики та міжнародного бізнесу
                       Олена Пархоменко
                       • Близько 10 років співпраці з організаціями підприємців і роботодавців (Харківська обласна організація професійна спілка підприємців, Профспілка підприємців м. Харкова, Українська спілка промисловців та підприємців)
                       • Робота у складі Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації
                       • Експерт Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Харківській області
                       • Консультант Профспілки підприємців м. Харкова
                       • Співавтор Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 рр.
                       • Співорганізатор передвиборчої адвокасі-кампанії в 10 регіонах України напередодні місцевих виборів 2015р «5 вимог бізнесу до влади» (за сприяння USAID)

                       Співпраця з такими організаціями:
                       • АТ «ЕНАС» («Електричні низьковольтні апарати і системи») – розробка політики у сфері управління інтелектуальної власності товариства
                       • Профспілка підприємців м. Харкова – експерт з економічних питань (консультування підприємців, участь в адвокасі-кампанії в 10 регіонах України напередодні місцевих виборів 2015 р. по програмі USAID «5 вимог бізнесу до влади»)
                       • Об`єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіональне відділення ВГО «Український союз промисловців і підприємців» - співавтор і виконавець «Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки»

                       Розробка бізнес-планів:
                       • Проект «Ордівська слобода» (с. Ордівка, Нововодолазький район, Харківська обл.) – об'єкт зеленого туризму, з автономним енергозабезпеченням на основі інноваційних сучасних технологій для комфортного проживання, провадження натурального сільського господарства, народних промислів, проведення різноманітних заходів. Основні замовники і партнери проекту – Група охоронних компаній «КАСКАД», Фундація «Схід-Захід», ХООО «Спілка працівників сфери безпеки»

                       • Близько 20 років роботи у системі вищої освіти
                       • Член Міжнародного товариства інженерної педагогіки, міжнародний інженер-педагог.
                       • Автор близько 50 наукових публікацій та більше 40 навчально-методичних розробок з фінансового менеджменту, економічного аналізу, питань бізнесу та розвитку підприємництва
                       Володимир Родченко
                       • Тренер з управління проектним циклом та стратегічного планування
                       • Співавтор та консультант конкурсу з бізнес-кейсів SMP-Challen

                       • Розробник Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року
                       • Розробник Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року
                       • Консультант та фасілітатор процесу стратегічного планування об'єднаних громад Харківської області

                       • Академік академії економічних наук України
                       • Автор понад 200 наукових публікацій з управління економічними системами, операційного, проектного та логістичного менеджменту. 20 років досвіду у сфері науково-аналітичної та викладацької діяльності
                       Наталя Таран
                       • Топ-менеджер, системний аналітик
                       • Понад 15 років практичного управлінського досвіду в сферах бізнесу: виробництво, логістика, послуги безпеки, консалтинг
                       • Понад 10 років досвіду в ТОП-менеджменті
                       • Понад 5 років консалтингової та тренерської практики
                       Тренер проектів:
                       • Школа підприємців
                       • Школа розвитку управлінських компетенцій
                       • GO WOMEN
                       • D & L
                       • Курс Управління для Профі

                       Автор / співавтор тренінгів:
                       • Лідерство в стилі ф'южн
                       • Спіральна динаміка для HR-ів
                       • Інструменти керівника в прийнятті рішень
                       • 5 вад команди
                       • Excel для вирішення бізнес задач
                       • Креативне мислення в бізнесі
                       • HR-метрики + Excel
                       • Модель управління "4Ц". Від культури до інструментів
                       • Цикл розвиваючих тренінгів для менеджерів середньої ланки
                       • Програма розвитку управлінських компетенцій «Велика гра»

                       Реалізовані проекти:
                       • Чарiвна мозаiка
                       • НТП Вертикаль
                       • ГК Терра
                       • Омега-Автопоставка
                       • AdarPrint
                       • С-Транс (Інмілко)
                       • Intetics
                       • LedLife
                        та інші.
                       Кирило Нагорний
                       • Помічник Моні в маркетинговому бюро Monya Gets
                       • 10 років досвіду управління проектами створення і реалізація маркетингових стратегій

                       Ключові проекти:
                       • Маркетинговий супровід IPO ГК Агроліга на NewConnect WSE
                       • Бізнес-форум «Україна: виклики і можливості» 2014-2017 рр. (Співорганізатори, співавтори)
                       • Kharkiv Design Weekend (співорганізатори, співавтори, 2016-2017 рр)
                       • Re-Marketing (співорганізатори, 2015-2016 рр)

                       Ринки експертизи:
                       • АПК
                       • девелопмент
                       • будівництво
                       • право
                       • інвестиційний бізнес
                       • рітейл
                       • FMCG
                       • IT
                       • хімпром

                       Бренди:
                       • Аптечна мережа 9-1-1
                       • ІБК Авантаж
                       • Мережа аптек Ваш консультант
                       • ІК Лев-Інвест
                       • Зміївської молочний завод (ТМ Хуторок)
                       • Grid Dynamics
                       • ГК Агроліга
                       • Новий Стиль
                       • Харків Хімпром
                       Алла Ковалевська
                       • Понад 20 років досвіду в консалтингу – в сфері фінансів та управлінського обліку, стратегічних та організаційних змін, розвитку бізнесу
                       • Понад 10 років практичного досвіду в продажах: торговий бізнес, дистриб'юторські компанії, виробничі компанії
                       • З 2005 року активна бізнес-тренерська практика
                       • Со-оwner, партнер, бізнес-консультант компанії «BI-vers» (управління змінами, побудова та оптимізація бізнес-процесів)
                       • Со-оwner, тренер проекту «B-School»

                       Тренер проектів:
                       • Школа New HR Generation
                       • Академія HRD
                       • Курс Управління для Профі
                       • Бізнес Платформа

                       Автор / співавтор тренінгів:
                       • «Фінанси для HR-ів», «HR-планування та HR-бюджетування», «Оцінка ефективності роботи персоналу: фінансовий аспект»
                       • «HR-метрики + Excel»
                       • «Фінанси для маркетологів»
                       • «Фінанси для нефінансистів»
                       • «Корпоративна соціальна відповідальність для малого і середнього бізнесу: переваги та вигоди»
                       • «Конкретизація бізнес-ідеї»
                       • «Конкурентні стратегії: нестандартний погляд»
                       • «Планування 4Ц»
                       • «Бізнес-планування»
                       • «Школа розвитку управлінських компетенцій»
                       • «Стратегічне мислення»

                       Реалізовані проекти:
                       • Чарiвна мозаiка
                       • НТП Вертикаль
                       • ГК Терра
                       • Омега-Автопоставка
                       • AdarPrint
                       • С-Транс (Інмілко)
                       • Intetics
                       • LedLife
                        та інші.

                       • Автор понад 200 наукових праць, в тому числі підручників «Стратегія підприємства», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Антикризове управління підприємством»
                       Реєстрація на програму навчання
                       mini MBA "Thinking Manager"
                       Ваш управлінський досвід
                       Реєстрація на KBS Business Days
                       Ваша посада або роль
                       Реєстрація на Внутрішньо-
                       корпоративне навчання
                       Сертифікат про завершення програми від Karazin Business School Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
                       Повний комплект матеріалів програми та приємні сюрпризи
                       Сучасні методики та інструменти прийняття управлінських рішень
                       ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ПРОГРАМИ?
                       Нові корисні знайомства
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       Thinking Manager
                       ВІДГУКИ
                       НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ
                       Як проходить навчання?
                       У нас змішаний формат "blended" — аудиторні заняття й он-лайн спілкування

                       8 модулів (вступний, 6 основних та захист індівідуальної проектної роботи).
                       Чи можна взяти участь у одному або декількох модулях? Якою буде їхня вартість?
                       Можна! Ми будемо раді Вас бачити учасником окремого модулю.

                       Вартість одного модулю (будь-якого) – 5 590 грн.

                       Важливо!
                       1. Підтвердити Вашу участь у конкретному модулі необхідно не пізніше, ніж за 3 дні до його початку.
                       2. Сертифікат за окремими модулями НЕ видається.

                       Чи можна сплачувати за програму частинами?
                       Можна!
                       Але це питання вирішується особисто із координатором МВА програм – пишіть особисто Алла Ковалевская.

                       З Вами буде укладено додаткову угоду.
                       Якщо у мене будуть питання по програмі, хто мені допоможе?
                       Ми активно ведемо спілкування з нашими учнями, як у Facebook, системі дистанційного навчання Moodle, так і в інших соціальних мережах, де наша команда оперативно допоможе вирішити ваше питання.

                       Група має два додаткових консультаційних дні, коли тренери відповідають на запитання.
                       Що я повинен знати / вміти, щоб ефективно пройти навчання?
                       • Мати досвід управлінської діяльності понад 1 рік
                       • Мати можливість інвестувати щонеділі 2 дні по 6 годин для відвідування модулів і консультативних занять у рамках аудиторної роботи;
                       • Мати достатньо часу, бажання і наполегливості для виконання домашніх завдань;
                       • Бути готовим до спілкування, ставити питання і отримувати численні інсайти;
                       • Втілювати в життя нові ідеї та рішення!
                        
                       Залиште свій номер,
                       і ми зв'яжемося з вами
                       Або, Ви можете зателефонувати нам для уточнення питань
                       +380505152356