mini MBA – ЦЕ:
Відкрита інтенсивна програма, розроблена у відповідності до актуальних викликів в управлінській діяльності.
Створена для менеджерів з управлінською практикою від 1 року, орієнтованих на розвиток власних управлінських навичок й індивідуального стилю формування ефективних управлінських рішень.

Системний підхід до розвитку
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Грунтовні та усвідомлені висновки і рішення
Вибір з безлічі альтернатив
Якісні та ефективні управлінські рішення
Зростання та розвиток протягом життя

Завершені потоки
Кейсів з різних напрямків
Випускників
ЦИФРИ
Тренерів
Інструментів вирішення управлінських завдань
Тренингових годин

KBS BUSINESS DAY
30 вересня 2020 року

Хочете дізнатися більше про програму "Thinking Manager"?
Приходьте на нашу зустріч
KBS Business Day.
Участь безкоштовна!

Прийти

Корпоративні
менеджери
різних рівнів
Генеральні,
операційні
директори
Підприємці та власники бізнесу
ДЛЯ КОГО?
Керівники
функціональних департаментів та підрозділів

8 модулів:
- вступний модуль
- 6 основних модулів
- заключний модуль (захист індивідуальної проектної роботи)
Cертифікати та спеціальні подарунки для найуспішніших слухачів
ЩО БУДЕ?
- домашні завдання
- онлайн консультації та зворотній зв'язок
- виконання індивідуальної проектної роботи

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
16 жовтня – 25 грудня 2020 року
Вступний модуль
День 1 (16 жовтня):
 • Мислення менеджера – мистецтво приймати своєчасні управлінські рішення
 • Форми, види мислення. Як мислення допомагає в роботі управлінця
 • Моделі розвитку мислення. Ідентифікація рівня розвитку. Конкретизація цілей переходу на більш високий рівень
День 2 (17 жовтня):
 • Мислення менеджера та управлінські проблеми
 • Методики та інструменти опису управлінської дилеми
 • Формулювання індивідуального проектного завдання

  Логічне мислення
  День 1 (30 жовтня, 10:00–17:00):
  • Логіка як процес: крок за кроком
  • Математична логіка
  • Логіка як інструмент представлення системи (логіка структур)
  • Логіка як інструмент шерінгу знань. Логіка передачі - логіка сприйняття
  • Логіка як інструмент штовхання процесу
  День 2 (31 жовтня, 10:00–17:00):
  • Логіка як інструмент витягування процесу
  • Причинно-наслідкові зв'язки, або чому дерева хитаються
  • Горизонт абстрагування і логіка управлінських процесів
  • Місія і логіка: служіння і поточні цінності
  • Сили і слабкості логіки в системі управління
  Креативне мислення
  День 1 (06 листопада, 10:00–17:00):
  • Креативність у бізнесі
  • Креативне мислення - характеристики, особливості. Вплив різних факторів на його формування
  • Характеристики креативної людини. Ставлення до змін
  • Бар'єри творчості. Форми захисної поведінки
  • Фази творчого процесу
  • Особливості творчих стратегій
  • Методи та інструменти пошуку креативних рішень
  • Метод вигаданих персонажів
  • Метод фокальних об'єктів
  • Ментальні карти
  • Сінектика
  День 2 (07 листопада, 10:00–17:00):
  • Інструменти ТРІЗ у рішенні формальних та життєвих завдань
  • Творчість у вирішенні управлінських завдань. Адміністративні та організаційні протиріччя
  • Інструменти ТОС у рішенні управлінських дилем
  • Як навчити мозок вчитися?
   Критичне мислення
   День 1 (13 листопада, 10:00–17:00):
   • Хто така «Людина критична»?
   • Критичне мислення: поняття і необхідність
   • Рівні критичного мислення
   • Роль питань в мисленні: пошук сенсів
   • Що заважає нам мислити критично?
   • Евристики й упередження
   • Як ми приймаємо рішення?
   • Швидке і повільне мислення
   День 2 (14 листопада, 10:00–17:00):
   • Використання інструментів критичного мислення при виявленні управлінських проблем. Інтерактивне запитування
   • Рішення типових управлінських завдань з використанням прийомів КМ.
   • Релевантні та нерелевантні витрати
   • Інтуїтивні прогнози і реалістичне планування
   • Пошук шляхів вирішення управлінських задач
   • Метод контрольних запитань
   Підприємницьке мислення
   День 1 (27 листопада, 10:00–17:00):
   • Підприємець VS Менеджер: Пошук власного місця або Чи може будь-яка людина стати підприємцем?
   • Пошук можливостей для підприємництва. Баланс і гармонія між формою та змістом
   • Проактивний підприємницький стиль або «Ми відповідаємо за тих, кого приручили»
   • Інноваційні бізнес-моделі та їх системне оновлення: де шукати і як створювати власні
   • Додана вартість і що означає рух за smile-кривою для підприємця
   День 2 (28 листопада, 10:00–17:00):
   • Ризики та невизначеність
   • Методика побудови дерева рішень
   • Мінімізація підприємницьких ризиків в умовах невизначеності на основі методики дерева рішень
   • Просто про складне (Кейс)
   Маркетингове мислення
   День 1 (4 грудня, 10:00–17:00):
   • Визначення маркетингу. Всесвіт маркетингу
   • Маркетинг як управління цінностями
   • Дизайн мислення VS маркетингове мислення. Схожість та відмінності
   • Теорія зацікавлених сторін
   • Кейси-приклади прояву маркетингового мислення
   • Розбір кейсів участників програми (ініціативних проектів)
   День 2 (5 грудня, 10:00–17:00):
   • Апологети маркетингового мислення (А. Реп'єв, Д. Шевченко ...)
   • Сильні і слабкі сторони поточного розуміння «маркетингового» мислення
   • Маркетингове мислення й емпатія
   • Ланцюжок цінностей по М. Портеру
   • Розбір студентських кейсів (ініціативних проектів)
   • Обговорення завдання на самостійну роботу
   Стратегічне мислення
   День 1 (11 грудня, 10:00–17:00):
   • Стратегічне управління та місце стратегічного мислення. Моделі стратегічного мислення
   • Стратегічне мислення – специфіка, елементи, напрямки, форми
   • Мислення за межами очевидного: системний підхід та його особливості
   • Взаємодія – основа управління системами
   • Різновиди систем. Системна медіація
   • ТРІЗ і системне мислення
   • Системне мислення і стейкхолдерний підхід
   День 2 (12 грудня, 10:00–17:00):
   • Матриця стратегічного вибору
   • Формування стратегічного коридору – здатність бачити можливості
   • Менеджер-візіонер: особливості поведінки та прийняття рішень
   • Базис стратегічного мислення: інформація та цікавість; цінності; амбіції; техніка
   • Візуалізація та процесність стратегічного мислення: побудова діаграм циклічної причинності, що дозволяють описати складні системи у вигляді причинно-наслідкових відносин
   • 6 етапів процесу стратегічного мислення
   Заключний модуль
   Заключний день (25 грудня):
   • Презентація та обговорення проектів
   • Вручення сертифікатів, подарунків
   РОЗКЛАД

   НАШІ ТРЕНЕРИ
   Сергій Беренда
   Кандидат економічних наук, доцент KBS
   Консультант

   Модуль - "Підприємницьке мислення"
   Алла Ковалевська
   Co-owner, бізнес-консультант,
   тренер "BI-vers"
   Кандидат економічних наук, доцент KBS

   Модуль - "Стратегічне мислення"
   Володимир Родченко
   Заступник директора KBS
   Доктор економічних наук, професор

   Модуль - "Логічне мислення"
   Наталя Таран
   Co-owner, бізнес-консультант,
   тренер "BI-vers"
   Викладач KBS

   Модуль - "Креативне мислення"
   Кирило Нагорний
   Помічник Моні
   в маркетинговому бюро "Monya Gets"
   Викладач KBS

   Модуль - "Маркетингове мислення"
   Олена Пархоменко
   Кандидат економічних наук, доцент KBS
   Консультант

   Модуль - "Критичне мислення"

   Після вступного модуля ви обираєте і формулюєте управлінську задачу
   На кожному з шести основних модулів ви вивчаєте відповідний тип мислення, а також отримуєте набір інструментів для вирішення своєї управлінської задачі
   ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
   Ваша задача дробиться, уточнюється, переформулюється, вирішуються її окремі частини (підзадачі), змінюється й трансформується із застосованням рекомендованих інструментів
   На заключному модулі ви захищаєте свій проект, презентуючи команді тренерів і учасникам свої компетенції вирішення управлінської задачі, висновки і, звичайно, результати

   Сергій Беренда
    • Фахівець з бізнес-планування
    • Радник з організації зовнішньоторгівельних угод
    • Радник з реінжинірингу бізнес-процесів компаній
    • Учасник проекту CEUME Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні
    • Учасник проекту «Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства

    • 20-річний досвід роботи в системі вищої освіти;
    • Сфера практичних інтересів Бізнес-планування, ЗЕД та логістика;
    • Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
    • Член асоціації економістів-міжнародників;
    • Автор понад 70 наукових та методичних публікацій (монографії, статті, он-лайн курси) з економічної проблематики та міжнародного бізнесу
     Олена Пархоменко
     • Близько 10 років співпраці з організаціями підприємців і роботодавців (Харківська обласна організація професійна спілка підприємців, Профспілка підприємців м. Харкова, Українська спілка промисловців та підприємців)
     • Робота у складі Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації
     • Експерт Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Харківській області
     • Консультант Профспілки підприємців м. Харкова
     • Співавтор Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 рр.
     • Співорганізатор передвиборчої адвокасі-кампанії в 10 регіонах України напередодні місцевих виборів 2015р «5 вимог бізнесу до влади» (за сприяння USAID)

     Співпраця з такими організаціями:
     • АТ «ЕНАС» («Електричні низьковольтні апарати і системи») – розробка політики у сфері управління інтелектуальної власності товариства
     • Профспілка підприємців м. Харкова – експерт з економічних питань (консультування підприємців, участь в адвокасі-кампанії в 10 регіонах України напередодні місцевих виборів 2015 р. по програмі USAID «5 вимог бізнесу до влади»)
     • Об`єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіональне відділення ВГО «Український союз промисловців і підприємців» - співавтор і виконавець «Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки»

     Розробка бізнес-планів:
     • Проект «Ордівська слобода» (с. Ордівка, Нововодолазький район, Харківська обл.) – об'єкт зеленого туризму, з автономним енергозабезпеченням на основі інноваційних сучасних технологій для комфортного проживання, провадження натурального сільського господарства, народних промислів, проведення різноманітних заходів. Основні замовники і партнери проекту – Група охоронних компаній «КАСКАД», Фундація «Схід-Захід», ХООО «Спілка працівників сфери безпеки»

     • Близько 20 років роботи у системі вищої освіти
     • Член Міжнародного товариства інженерної педагогіки, міжнародний інженер-педагог.
     • Автор близько 50 наукових публікацій та більше 40 навчально-методичних розробок з фінансового менеджменту, економічного аналізу, питань бізнесу та розвитку підприємництва
     Володимир Родченко
     • Тренер з управління проектним циклом та стратегічного планування
     • Співавтор та консультант конкурсу з бізнес-кейсів SMP-Challen

     • Розробник Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року
     • Розробник Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року
     • Консультант та фасілітатор процесу стратегічного планування об'єднаних громад Харківської області

     • Академік академії економічних наук України
     • Автор понад 200 наукових публікацій з управління економічними системами, операційного, проектного та логістичного менеджменту. 20 років досвіду у сфері науково-аналітичної та викладацької діяльності
     Наталя Таран
     • Топ-менеджер, системний аналітик
     • Понад 15 років практичного управлінського досвіду в сферах бізнесу: виробництво, логістика, послуги безпеки, консалтинг
     • Понад 10 років досвіду в ТОП-менеджменті
     • Понад 5 років консалтингової та тренерської практики
     Тренер проектів:
     • Школа підприємців
     • Школа розвитку управлінських компетенцій
     • GO WOMEN
     • D & L
     • Курс Управління для Профі

     Автор / співавтор тренінгів:
     • Лідерство в стилі ф'южн
     • Спіральна динаміка для HR-ів
     • Інструменти керівника в прийнятті рішень
     • 5 вад команди
     • Excel для вирішення бізнес задач
     • Креативне мислення в бізнесі
     • HR-метрики + Excel
     • Модель управління "4Ц". Від культури до інструментів
     • Цикл розвиваючих тренінгів для менеджерів середньої ланки
     • Програма розвитку управлінських компетенцій «Велика гра»

     Реалізовані проекти:
     • Чарiвна мозаiка
     • НТП Вертикаль
     • ГК Терра
     • Омега-Автопоставка
     • AdarPrint
     • С-Транс (Інмілко)
     • Intetics
     • LedLife
      та інші.
     Кирило Нагорний
     • Помічник Моні в маркетинговому бюро Monya Gets
     • 10 років досвіду управління проектами створення і реалізація маркетингових стратегій

     Ключові проекти:
     • Маркетинговий супровід IPO ГК Агроліга на NewConnect WSE
     • Бізнес-форум «Україна: виклики і можливості» 2014-2017 рр. (Співорганізатори, співавтори)
     • Kharkiv Design Weekend (співорганізатори, співавтори, 2016-2017 рр)
     • Re-Marketing (співорганізатори, 2015-2016 рр)

     Ринки експертизи:
     • АПК
     • девелопмент
     • будівництво
     • право
     • інвестиційний бізнес
     • рітейл
     • FMCG
     • IT
     • хімпром

     Бренди:
     • Аптечна мережа 9-1-1
     • ІБК Авантаж
     • Мережа аптек Ваш консультант
     • ІК Лев-Інвест
     • Зміївської молочний завод (ТМ Хуторок)
     • Grid Dynamics
     • ГК Агроліга
     • Новий Стиль
     • Харків Хімпром
     Алла Ковалевська
     • Понад 20 років досвіду в консалтингу – в сфері фінансів та управлінського обліку, стратегічних та організаційних змін, розвитку бізнесу
     • Понад 10 років практичного досвіду в продажах: торговий бізнес, дистриб'юторські компанії, виробничі компанії
     • З 2005 року активна бізнес-тренерська практика
     • Со-оwner, партнер, бізнес-консультант компанії «BI-vers» (управління змінами, побудова та оптимізація бізнес-процесів)
     • Со-оwner, тренер проекту «B-School»

     Тренер проектів:
     • Школа New HR Generation
     • Академія HRD
     • Курс Управління для Профі
     • Бізнес Платформа

     Автор / співавтор тренінгів:
     • «Фінанси для HR-ів», «HR-планування та HR-бюджетування», «Оцінка ефективності роботи персоналу: фінансовий аспект»
     • «HR-метрики + Excel»
     • «Фінанси для маркетологів»
     • «Фінанси для нефінансистів»
     • «Корпоративна соціальна відповідальність для малого і середнього бізнесу: переваги та вигоди»
     • «Конкретизація бізнес-ідеї»
     • «Конкурентні стратегії: нестандартний погляд»
     • «Планування 4Ц»
     • «Бізнес-планування»
     • «Школа розвитку управлінських компетенцій»
     • «Стратегічне мислення»

     Реалізовані проекти:
     • Чарiвна мозаiка
     • НТП Вертикаль
     • ГК Терра
     • Омега-Автопоставка
     • AdarPrint
     • С-Транс (Інмілко)
     • Intetics
     • LedLife
      та інші.

     • Автор понад 200 наукових праць, в тому числі підручників «Стратегія підприємства», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Антикризове управління підприємством»
     Реєстрація на програму навчання
     mini MBA "Thinking Manager"
     Ваш управлінський досвід
     Який варіант оплати Ви обираєте
     Реєстрація на програму навчання
     mini MBA "Thinking Manager"
     Знижка до 7 жовтня
     Ваш управлінський досвід
     Який варіант оплати Ви обираєте
     Реєстрація на програму навчання
     mini MBA "Thinking Manager"
     Від 3-х осіб
     Ваш управлінський досвід
     Який варіант оплати Ви обираєте
     Реєстрація на KBS Business Days
     Ваша посада або роль
     ВАРТІСТЬ КУРСУ
     Вартість зі знижкою
     Тільки до 7 жовтня
     28 890 грн
     Забронювати
     Вартість від 3-х осіб
     Знижка надається в індивідуальному порядку при розмові з координатором
     25 500 грн
     Забронювати

     Сертифікат про завершення програми від Karazin Business School Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
     Повний комплект матеріалів програми та приємні сюрпризи
     Сучасні методики та інструменти прийняття управлінських рішень
     ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ПРОГРАМИ?
     Нові корисні знайомства


     ДО СТАРТУ НАВЧАННЯ
     4-ї ГРУПИ ЗАЛИШИЛОСЯ:
     Днів
     Годин
     Хвилин
     Секунд
     Бронюй місце вже зараз!
     Забронювати

     ВІДГУКИ

     НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ
     Як проходить навчання?
     У нас змішаний формат "blended" — аудиторні заняття й он-лайн спілкування

     8 модулів (вступний, 6 основних та захист індівідуальної проектної роботи).
     Чи можна взяти участь у одному або декількох модулях? Якою буде їхня вартість?
     Можна! Ми будемо раді Вас бачити учасником окремого модулю.

     Вартість одного модулю (будь-якого) – 5 590 грн.

     Важливо!
     1. Підтвердити Вашу участь у конкретному модулі необхідно не пізніше, ніж за 3 дні до його початку.
     2. Сертифікат за окремими модулями НЕ видається.

     Чи можна сплачувати за програму частинами?
     Можна!
     Але це питання вирішується особисто із координатором МВА програм – пишіть особисто Алла Ковалевская.

     З Вами буде укладено додаткову угоду.
     Якщо у мене будуть питання по програмі, хто мені допоможе?
     Ми активно ведемо спілкування з нашими учнями, як у Facebook, системі дистанційного навчання Moodle, так і в інших соціальних мережах, де наша команда оперативно допоможе вирішити ваше питання.

     Група має два додаткових консультаційних дні, коли тренери відповідають на запитання.
     Що я повинен знати / вміти, щоб ефективно пройти навчання?
     • Мати досвід управлінської діяльності понад 1 рік
     • Мати можливість інвестувати щонеділі 2 дні по 6 годин для відвідування модулів і консультативних занять у рамках аудиторної роботи;
     • Мати достатньо часу, бажання і наполегливості для виконання домашніх завдань;
     • Бути готовим до спілкування, ставити питання і отримувати численні інсайти;
     • Втілювати в життя нові ідеї та рішення!

     Запрошуємо всіх охочих взяти участь у нашій програмі "Thinking Manager"
     Call Close
     Залиште свій номер,
     і ми зв'яжемося з вами
     Або, Ви можете зателефонувати нам для уточнення питань
     +380505152356